[Discord-Artist]: shihoritsu#5524

[Discord-Artist]: shihoritsu#5524

https://cdn.discordapp.com/attachments/369798142289510403/760996439353458698/bring_me_zeke_by_shihoritsu_de46ptu-fullview.jpg

STATUS : OPEN
HEADSHOT : 20$ / CHARACTER
BUST : 30$ / CHARACTER (HANDS INCLUDED )
HALFBODY : 50$ / CHARACTER
FULLBODY : 70$ / CHARACTER

What i can draw : Female chars, Male chars, Same-sex couples, Fanart
What i can’t draw : Elderly, Mecha, Furry, NSFW, Animal, Realism
https://shihoritsu.carrd.co/